اتحادیه طلا و جواهر خوی
تابلوی قیمت ها درباره اتحادیه هیأت مدیره تماس با اتحادیه ورود به عضویت تابلو طلا سه شنبه - ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۸
اعضای هیأت مدیره اتحادیه
علي دوست دار علي
معاون
شماره موبایل: ۰۹۱۴۳۶۱۰۰۵۷
شماره تلفن: ۰۴۶۱۲۴۴۲۹۰۴
 
سيد سعيد معتمدي
بازرس
شماره موبایل: ۰۹۱۴۳۶۳۷۰۰۴
شماره تلفن: ۰۴۶۱۲۲۲۰۴۵۸
 
معروفي محمود
خزانه دار
شماره تلفن: ۲۲۲۴۳۰۹
 
مجيد رجالي
دبير
شماره موبایل: ۰۹۱۴۱۶۱۲۰۰۷
شماره تلفن: ۰۴۶۱۲۴۵۵۰۸۰
Google+